Sungguh aku benar-benar dapat mengenali kecintaan seseorang terhadap dunia dari (cara) penghormatannya kepada ahli dunia

Mawa’izh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, hal. 120

Iklan