Agar Bacaan Al-Qur’an Lebih Menyentuh Hati

oleh Ustadz Dzulqornain M. Sunusi (Pengasuh Ma’had As-Sunnah, Makassar).

Berikut penjelasan beberapa kiat tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah.

Pertama, mengetahui keutamaan, keagungan derajat, dan ketinggian kedudukan Al-Qur`an sehingga seseorang membaca Al-Qur`an dengan penuh kegembiraan dan rasa harap, serta penuh penghormatan, pengagungan, dan rasa takut kepada Allah, Yang menurunkan Al-Qur`an tersebut.

Kedua, pengetahuan seorang hamba bahwa Al-Qur`an adalah kalamullah (firman Allah) yang merupakan sebaik-baik pembicaraan dan ucapan jujur yang teragung dan terbenar.

Ketiga, membaca Al-Qur`an dengan menadabburi dan mencermati kandungannya.

Keempat, membaca Al-Qur`an dengan memohon perlindungan kepada Allah Ta’âlâ dari gangguan syaithan yang terkutuk.

Kelima, membaca Al-Qur`an dengan rasa khusyu’.

Keenam, membaca Al-Qur`an secara tartil.

Ketujuh, mempelajari kandungan dan tafsir Al-Qur`an dari para ulama.

Kedelapan, memahami makna tilawah Al-Qur`an yang sebenarnya.

Kesembilan, mencontoh keadaan para nabi dan orang-orang shalih dalam membaca Al-Qur`an.

Kesepuluh, kekhawatiran terhadap diri bila tergolong sebagai orang-orang yang meninggalkan dan mengacuhkan Al-Qur`an.

Untuk lebih komplit silahkan klik di Sini

Untuk mengunduh file pdf , silakan klik di sini : Download

Sumber: Website Ustadz Dzulqornain